Tag Archives: Bắc Á Bank

Lợi nhuận một ngân hàng tăng gần 60% trong quý IV nhờ hoạt động đầu tư

Mặc dù thu nhập lãi thuần đi xuống, Bac A Bank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý IV nhờ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và chi phí hoạt động giảm.
0876 242 242