Tag Archives: actara

Thuốc trừ sâu Actara 25WG – Kẻ thù của côn trùng hút chích, rầy rệp

Thuốc trừ Actara 25WG Bìa bài viết

Thuốc trừ sâu Actara đặc trị: Rầy nâu, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp, bọ phấn, rầy mềm, rầy chổng cánh, rầy bông xoài… Actara 25WG lưu dẫn (nội hấp) mạnh mẽ, bảo vệ phần non mới mọc, không sợ nước tưới hay mưa rửa trôi. Thuốc thế hệ mới, có tính chọn lọc

0876 242 242