Tổng công ty Sonadezi (mã: SZG) vừa công bố biên bản lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển cùng giai đoạn.

Cả 2 nội dung lấy ý kiến đều được thông qua với tỷ lệ tán thành hơn 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, tổng công ty có kế hoạch thoái vốn tại một loạt công ty thành viên trong các lĩnh vực hạ tầng, vật liệu, xây dựng…

 Nhóm 12 công ty thuộc diện thoái vốn một phần hoặc thoái toàn bộ trong giai đoạn 2024-2025. Nguồn: SNZ.

 

Nhóm 6 công ty đang kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gồm Sonadezi Long Thành (Mã: SZL), Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC), Sonadezi Giang Điền (Mã: SZG), Sonadezi Long Bình (Mã: SZB), Sonadezi Bình Thuận và Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D) đều thuộc diện thoái vốn.

Tuy nhiên, tỷ trọng thoái vốn sẽ phụ thuộc vào tình trạng cho thuê đất. Các đơn vị có tỷ lệ lấp đầy dưới 70% thuộc diện thoái vốn về 46% và các đơn vị có tỷ lệ lấp đầy trên 70% sẽ thoái vốn xuống mức 36%.

 Sonadezi cũng sẽ bán vốn CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Mã: DND) từ mức 52,59% về còn 36% vốn. 

Tổng công ty có kế hoạch thoái vốn hết tại các 5 đơn vị khác là CTCP Xây dựng Đồng Nai (đang sở hữu 40% vốn), Sơn Đồng Nai (Mã: SDN – 30%), Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai (15%), Đô thị Amata Biên Hòa (10%) và Công trình Giao thông Đồng Nai (Mã: DGT – 0,31%). 

Các đơn vị còn lại trong danh mục đầu tư của Sonadezi sẽ được giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Về công ty mẹ Sonadezi, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2022, Nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 99,54% vốn tại Sonadezi đến năm 2025. 

Đvt: tỷ đồng 2021 2022 2023 2024 2025
Vốn điều lệ 3.765 3.765  3.765  3.765  3.765 
Doanh thu 4.770 5.516 5.944 6.100 6.300
LNST 1.012 1.067 1.083 1.100 1.150
Nộp NSNN 557 572 619 650 680
Đầu tư 3.185 2.504 5.138 10.221 9.946

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh, Sonadezi đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng đến 6.300 tỷ đồng và có lợi nhuận hợp nhất 1.150 tỷ đồng vào năm 2025, lần lượt tăng 14% và 8% so với thời điểm năm 2022. 

Kế hoạch chi đầu tư cho toàn tổng công ty là 10.221 tỷ đồng trong năm 2024 và 9.946 tỷ đồng trong năm 2025. Doanh nghiệp muốn phát triển ít nhất 2 khu công nghiệp, 2 khu dân cư và tham gia dự án chuyển đổi công năng Khu đô thị Biên Hòa 1.

Sonadezi định hướng tập trung vào 4 nhóm ngành chính là bất động sản công nghiệp và dân dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng, dịch vụ hỗ trợ, cung cấp nước.

Lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng việc tìm kiếm và phát triển các khu công nghiệp mới đang khó khăn, tổng công ty tham gia đấu giá đất nhưng không được lựa chọn tại nhiều dự án do vướng cơ chế. Doanh nghiệp có nguồn lực tài chính dồi dào nhưng quy định sở hữu chéo khiến các đơn vị thành viên không được cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp mới, dẫn đến hạn chế huy động vốn phát triển dự án. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242