HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, theo mệnh giá phát hành.

Cụ thể, giá chuyển đổi được nâng lên 77.000 đồng/cp (theo tỷ giá cố định 23.012 đồng), tăng 92,5% so với lần điều chỉnh gần nhất, được công bố vào giữa tháng 12/2023. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn và chỉ bằng 56,7% so với giá chuyển đổi ban đầu, được đưa ra vào thời điểm phát hành trái phiếu năm 2021.

Tỷ lệ chuyển đổi theo phương án mới là 59.771 cổ phiếu/trái phiếu.

 Cổ phiếu NVL đang giao dịch tại 16.300 đồng/cp trong phiên chiều ngày 19/1. (Nguồn: TradingView).

Trước đó, Novaland cho biết nhóm trái chủ nắm giữ 74,48% giá trị trái phiếu đồng ý cho doanh nghiệp dời thời gian đáo hạn đến giữa năm 2027 và chậm trả lãi.

Đồng thời, các trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL thông qua 3 lần chuyển đổi. Lần thứ nhất là 6 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 90% của giá chuyển đổi ban đầu. Lần thứ hai là 18 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 85% của giá chuyển đổi ban đầu. Lần thứ ba là 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 75% của giá chuyển đổi ban đầu.

Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Novaland trong thời gian qua nói riêng.

Đồng thời, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242