Trong kỳ cơ cấu đầu tiên của năm, MSCI đã thêm mới 9 mã vào rổ MSCI Frontier Markets Indexes, gồm 3 của Pakistan, 1 Morocco, 1 Slovenia, 1 Romania và 3 đến từ thị trường Việt Nam (FTS, NKG và SJS). Ngược lại, 11 mã bị loại khỏi rổ chỉ số, gồm 9 từ Nigeria và 2 của thị trường Oman.

 Kết quả cơ cấu danh mục  MSCI Frontier Markets Indexes quý I. Nguồn: MSCI.

Tại cuối tháng 1, danh mục MSCI Frontier Markets Indexes đang tập trung vào nhóm tài chính (36,5%), bất động sản (9,4%), tiêu dùng (9,1%), vật liệu (9,1%), năng lượng (8,8%)… Cổ phiếu Việt Nam duy trì tỷ trọng lớn nhất với 27,1%, kế đến là Romania (11,5%), Morocco (10%), Iceland (9,3%) và Kazakhstan 8,2%. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất có 2 mã Việt Nam gồm HPG và VHM với tỷ trọng lần lượt 2,8% và 2,3% danh mục.

Cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Indexes theo lĩnh vực và quốc gia tại cuối tháng 1. Nguồn: MSCI.

Sau kết quả cơ cấu quý đầu năm, số lượng mã thành phần MSCI Frontier Markets Indexes hạ xuống 209 mã. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 29/2.

Bên cạnh đó, MSCI cũng công bố thay đổi cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes, với thêm mới 41 mã và loại 21 mã. Trong đó, thành phần cổ phiếu Việt Nam thay đổi với thêm 5 mã gồm PGC, DHA, NAF, VPH, VTO và loại 3 mã NKG, SJS và VPD (lưu ý NKG và SJS bị loại do tham gia rổ MSCI Frontier Markets Indexes). Tuy nhiên, hiện chưa có quỹ quy mô đáng kể sử dụng MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes làm chỉ số tham chiếu.

Kết quả cơ cấu danh mục quý II của các chỉ số thuộc MSCI sẽ được công bố vào 14/5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242