Tại thông cáo kỳ họp thứ 37 ngày 6 – 8/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) cho biết sau khi xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Hà Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương nhận thấy:

Các đồng chí Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Phạm Đình Cự, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình.

Cũng tại Kỳ họp này, UBKT cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, UBKT Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban cán sự đảng và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ; thi hành án dân sự; xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; thực hiện một số dự án đầu tư; việc kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242