CTCP – Tổng Công ty nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – Mã: BWE) cho biết trong tháng 1/2024, sản lượng nước tiêu thụ hơn 16,4 triệu m3, tăng 16% so với cùng kỳ và thực hiện được hơn 8% kế hoạch năm. Tổng công suất vẫn ở mức 822.000 m3/ngày đêm và tỷ lệ thất thoát nước duy trì 5%. 

Ước tính tổng doanh thu tháng đầu năm gần 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 17% so với cùng kỳ năm 2023., Kết quả này chưa bao gồm doanh thu gần 93 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý chất thải và xử lý nước thải. 

Năm 2024, Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, công ty xử lý nước này đã thực hiện được gần 7% chỉ tiêu doanh thu và hơn 9% kế hoạch lợi nhuận năm trong tháng 1.

 Nguồn: Biwase.

Ngày 25/3 tới đây, Biwase dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại văn phòng Công ty, địa chỉ số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Danh sách cổ đông đã chốt ngày 17/1.

Biwase dự kiến trình cổ đông thông qua các tờ trình như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và 2024;… Hiện tại nội dung chi tiết các tờ trình chưa được công bố. 

Một doanh nghiệp ngành nước khác cũng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 là CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water – Mã: TDM) với tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 8,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, TDM Water đặt mục tiêu tổng doanh thu là 564 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 198 tỷ. Như vậy sau tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 5% và 4% hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm. Tại cuối năm 2023, TDM Water lại đang sở hữu 37,42% vốn tại Biwase.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242