HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và nội dung tờ trình trong buổi họp bất thường ngày 28/3.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ; tăng lần lượt 53% và 80% so với năm 2023 (căn cứ vào số liệu chưa kiểm toán).

Kế hoạch năm 2024 giống với kế hoạch 2023 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Song năm 2023, doanh nghiệp mới đạt 65% mục tiêu tổng doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Kinh Bắc không thể hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất và kế hoạch 2024.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ bất thường, Kinh Bắc cho biết trong năm 2023 việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án của tổng Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, doanh nghiệp kỳ vọng với những chính sách quyết liệt của Chính phủ, những gỡ khó cho thị trường bất động sản ở các địa phương sẽ thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp nói chung và Kinh Bắc nói riêng trong năm 2024.

Doanh nghiệp thông tin cuối năm 2023, Kinh Bắc đã đón tiếp rất nhiều tập đoàn đầu tư, các công ty đa quốc gia có tên tuổi lớn trên thế giới đến làm việc và đặt vấn đề về nhu cầu đầu tư vào các khu công nghiệp của Kinh Bắc và các đơn vị thành viên

HĐQT dự kiến các dự án của Kinh Bắc còn thiếu các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn thiện và thông qua từ quý II/2024 như các dự án Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ 3, KCN Lộc Giang, Khu đô thị Phúc Ninh, Khu đô thị Tràng Cát,…

Do đó, Ban Tổng Giám đốc ước tính diện tích cho thuê đất KCN trong năm 2024 dự kiến là 150 ha đến từ các khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, các cụm khu công nghiệp ở Hưng Yên, Long An và đặc biệt KCN Tràng Duệ 3,…

Ngoài ra, một số dự án khu đô thị của tổng công ty dự kiến cũng sẽ được ghi nhận doanh thu và mang lại lợi nhuận trong năm 2024.

Doanh nghiệp cho biết đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục được phê duyệt mới các dự án tại các địa phương như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu,… với tổng diện tích dự kiến khoảng 3.500 ha đất KCN và 650 ha đất khu đô thị.

 Ảnh: Kinh Bắc.

Xin huỷ phương án trả cổ tức 2.000 đồng/cp

Tại buổi họp bất thuờng tới đây, doanh nghiệp cũng sẽ báo cáo đại hội các nội dung mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt phải thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện.

Thứ nhất, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp) cho cổ đông hiện hữu trong năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như kế hoạch.

Nguyên nhân là trong năm 2023, HĐQT đã ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để thực hiện mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đến hạn và trước hạn với số tiền là 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và 162 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu của Kinh Bắc về 0 trước 30/6/2023.

Ngoài ra, HĐQT đã phải thu xếp nguồn lực tài chính để đảm bảo năng lực tài chính triển khai và mở rộng quy mô các dự án. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai được kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.

Do đó,HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận khác tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Thứ hai, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu.

Kinh Bắc cho biết ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ được phê duyệt, HĐQT đã ban hành Nghị quyết ngày 4/1/2023 để triển khai phương án mua lại cổ phiếu và Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2023 về việc điều chỉnh và thông qua phương án mua lại cổ phiếu.

Sau khi nộp hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu tại UBCKNN, HĐQT nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, vì vậy, HĐQT đã ban hành Nghị quyết ngày 17/4/2023 thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu. 

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thì thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực và giá cổ phiếu KBC cũng theo xu hướng đi lên khá tốt và duy trì mức giá trên 30.000 đồng/cp gần đến giá ngừng mua lại. Vì vậy, HĐQT chưa tiếp tục triển khai việc mua lại cổ phiếu trong năm 2023.

Mặt khác, hiện nay nhiều dự án của Kinh Bắc cần tăng tốc đầu tư trở lại. Vì vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ hủy phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ để đảm bảo năng lực tài chính của tổng công ty cho việc mở rộng và tham gia các dự án mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242