Trên HOSE, NĐT nước ngoài mua ròng gần 468 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 21,4 triệu cổ phiếu.

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 dẫn đầu bên mua với giá trị gần 137,5 tỷ đồng.

Theo sau, CTG và STB lần lượt được mua ròng 66,4 tỷ và 64 tỷ đồng. Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VCG (61,8 tỷ đồng), EIB (50,8 tỷ đồng), HPG (45,5 tỷ đồng), HSG (36,3 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của HDB (32 tỷ đồng), MWG (26,5 tỷ đồng) và NVL (24,3 tỷ đồng).

Nguồn: Linh Chi tổng hợp. 

Tại chiều bán, cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 69,6 tỷ đồng.

Kế đó, VHM bị bán ròng hơn 30,7 tỷ đồng, cùng với MSN (23,9 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng DGC (19 tỷ đồng), VNM (15,7 tỷ đồng), VND (12,5 tỷ đồng), DPM (12 tỷ đồng), VIX (10,5 tỷ đồng), GVR (6,6 tỷ đồng) và LPB (5,9 tỷ đồng).

Trong khi đó, trên HNX, NĐT ngoại bán ròng gần 7,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 606.472 đơn vị.

Ở chiều mua, khối ngoại gom ròng gần 7,1 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là CEO (4 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MBS (560 triệu đồng), VC7 (190 triệu đồng), SLS (140 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bị bán ròng hơn 6,6 tỷ đồng. Theo sau là SHS (5,3 tỷ đồng), EID (2,3 tỷ đồng), TC6 (1,1 tỷ đồng) và những giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VGS (590 triệu đồng), NBC (500 triệu đồng), NVB (300 triệu đồng), …

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại gom ròng hơn 55,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 3,4 triệu đơn vị cổ phiếu.

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 13,2 tỷ đồng ở cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel. Theo sau là BVB (1,2 tỷ đồng) và những giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BDT (280 triệu đồng), IFS (220 triệu đồng), GDA (210 triệu đồng), …

Ở phía đối diện, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu bên mua với giá trị hơn 56 tỷ đồng. Kế tiếp là QNS (6 tỷ đồng) và những giao dịch tương tự ở các mã như MPC (2,4 tỷ đồng), HVA (2 tỷ đồng), LTG (1,6 tỷ đồng), …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242