Chiều 6/3, tại buổi họp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau – Mã: DCM) cho biết trong 2 tháng đầu năm Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành an toàn liên tục, ổn định. Sản lượng urê quy đổi đạt 165.220 tấn, vượt 8% kế hoạch tháng và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu 2 tháng đầu năm ước đạt 1.405 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch tháng.

Năm nay, Đạm Cà Mau lên mục tiêu tài chính hợp nhất với tổng doanh thu 11.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 794,8 tỷ đồng. Như vậy sau hai tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 12% kế hoạch doanh thu năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Trong hoạt động đầu tư, năm nay, đơn vị tiếp tục thực hiện 7 dự án chuyển tiếp và triển khai đầu tư 6 dự án mới, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư 12 dự án.

Đạm Cà Mau sẽ thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả phân bón tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển của phân bón Cà Mau tại Thạch Hóa, Long An. Công ty định hướng nơi đây trở thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nông nghiệp. 

Về định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn, Đạm Cà Mau xác định một số nhiệm vụ chính như đẩy mạnh đầu tư thực hiện chiến lược đến năm 2025 và làm nền tảng cho sự dịch chuyển.

Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 2023 – 2025 dự kiến là 298 tỷ đồng; Khai thác thế mạnh về mặt công nghệ nhà máy để tối ưu hóa và mở rộng sản xuất; Đầu tư hệ thống kho bãi phục vụ công tác Logistic; Mở rộng hạ tầng phục vụ xuất hàng, lưu trữ nguyên liệu, hạ tầng các hoạt động và kinh doanh, hoạt động chuyển đổi số,…

Chiến lược đến 2030 và tầm nhìn đến 2045, công ty sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm và các bộ giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, nông sản và xuất khẩu, khí công nghiệp và hóa chất, mở rộng kinh doanh quốc tế, dịch vụ bảo dưỡng, vận hành và mở rộng lĩnh vực logistic.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242