KQKD quý IV/2023 của Chứng khoán VIX. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2023, Chứng khoán VIX (mã: VIX) ghi nhận doanh thu hoạt động 341,1 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, đóng góp 68,3% tổng doanh thu đến từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 233,1 tỷ đồng, tăng 50,8%. Ngoài ra, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 81,1 tỷ đồng, tăng 81,8%. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán 25,8 tỷ đồng, giảm 18,6%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động quý IV/2023 của Chứng khoán VIX giảm 74,5% xuống còn 92,2 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 80,6% xuống 64,7 tỷ đồng. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 14,1 tỷ đồng, tương đương con số cùng kỳ.

KQKD của Chứng khoán VIX giai đoạn 2012 – 2023. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Kết quả là, Chứng khoán VIX lãi sau thuế quý IV/2023 hơn 191,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 102,6 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 966,4 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cả năm 2022. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất của VIX kể từ khi niêm yết. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu lãi ròng 920 tỷ đồng, như vậy VIX đã vượt chỉ tiêu này 5%.

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản Chứng khoán VIX đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III/2023. Trong đó, cho vay margin đạt mức kỷ lục 3.003 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối quý III/2023.

Cho vay margin của Chứng khoán VIX giai đoạn 2020 – 2023. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC).

Trở lại với hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, Chứng khoán VIX lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 62,1 tỷ đồng, lỗ bán FVTPL 31,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty lãi ròng mảng này 30,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ ròng hơn 86,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL của công ty có giá trị gốc 5.438 tỷ đồng, tăng 48% so với cuối quý III/2023, bao gồm 657 tỷ đồng ủy thác đầu tư; 721,5 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; gần 4.060 tỷ đồng cổ phiếu (đang lãi 8,7%; tương đương 353 tỷ đồng).

Danh mục FVTPL của Chứng khoán VIX thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242