Theo đó, Chứng khoán KIS bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Trước đó, đầu tháng 11/2023, Chứng khoán KIS đã bị UBCKNN phạt hành chính số tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, theo kiểm tra chọn mẫu trong giai đoạn từ ngày 13/8/2021 đến ngày 8/4/2022 cho thấy tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Về kết quả hoạt động, Chứng khoán KIS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 hơn 141,1 tỷ đồng, gấp 5,7 lần con số cùng kỳ năm trước đó. Lũy kế cả năm 2023, công ty lãi ròng 469,4 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cả năm 2022.

Giải trình về kết quả đạt được trong quý IV/2023, Chứng khoán KIS cho biết lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước đó chủ yếu do tăng từ các khoản cho vay margin và ứng trước (tăng 57,9 tỷ). Ngoài ra, mặc dù doanh thu các hoạt động khác không tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022 nhưng kỳ năm nay không có lỗ chênh lệch tỷ giá do thanh toán và đánh giá cuối kỳ các khoản vay có gốc ngoại tệ (chi phí giảm 116 tỷ đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242