Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Cảng Đà Nẵng (Mã: CDN) đạt gần 331 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp thu hẹp từ 42% cùng kỳ xuống còn 40% quý này. Trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 70 tỷ đồng, giảm 6%.

Dù vậy cả năm 2023, Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần gần 1.236 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 275 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 1% so với năm 2022 đồng thời là mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi cổ phần hóa (2014). Với kết quả này, công ty vượt 1% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Sang năm 2024, ban lãnh đạo kỳ vọng các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt 7% so với kết quả vừa đạt được năm 2023.

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện dự án đầu tư Trung tâm logistics Hòa Vang với diện tích 20 ha cùng hệ thống kho bãi rộng lớn, phục vụ cho toàn bộ khu vực miền Trung – Tây Nguyên và gấp rút hoàn thành Dự án bãi sau cầu 4, 5 để sớm đưa vào khai thác đầu năm 2024. Bên cạnh đó, công ty cũng xúc tiến các thủ tục cần thiết để sớm tham gia đầu tư vào dự án Cảng Liên Chiểu trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Cảng Đà Nẵng đang tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị, hệ thống logistics để hướng tới mục tiêu thực hiện dịch vụ trọn gói Door to Door cho khách hàng của cảng trong năm 2024.

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt hơn 2.202 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Ngoài khoản tài sản cố định chiếm tỷ lệ 45%, khoản tiền tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng 1/3 với hơn 731 tỷ.

Dư nợ vay tài chính tại cuối năm là 328 tỷ, chiếm 64% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12 là 1.690 tỷ với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 324 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242