Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa có Báo cáo thẩm định Đề án tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn.

Báo cáo thẩm định đánh giá, Đề án tách A0 từ EVN để thành lập Công ty TNHH MTV mới đề cập đến các thông tin của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), chưa nhắc đến thông tin của EVN về vốn điều lệ, tài sản… sau khi tách A0. Do đó, đề nghị Ủy ban Quản lý vốn rà soát, bổ sung thông tin.

Bên cạnh đó, EVN và A0 đã có BCTC quý II/2023, Ủy ban Quản lý vốn khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có ý kiến đối với báo cáo này tại công văn góp ý về việc thẩm định Đề án.

Liên quan đến việc đảm bảo điều kiện về mức vốn điều lệ của doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT cho biết theo nội dung Đề án, sau khi tách khỏi EVN, vốn điều lệ của NSMO dự kiến là 735 tỷ đồng, đáp ứng điều kiện theo quy định.

NSMO là doanh nghiệp duy nhất thực hiện nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia, việc đảm bảo cho NSMO có đủ nguồn lực để hoạt động và vận hành liên tục là hết sức quan trọng. 

Do vậy, Bộ KH-ĐT đề nghị Ủy ban Quản lý vốn, EVN rà soát, tính toán và khẳng định mức vốn như đề xuất trong Đề án đã đảm bảo cho NSMO hoạt động và vận hành ổn định sau khi tách ra hoạt động độc lập. 

Ngoài ra, bổ sung căn cứ, các nội dung, hạng mục tài sản hình thành vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của A0; rà soát, các chi phí hoạt động, vốn lưu động của A0, vốn lưu động, vốn đầu tư cho NSMO hoạt động ổn định đến hết năm 2023, trong thời gian chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn sang Bộ Công Thương. 

Để NSMO có thể hoạt động liên tục và ổn định sau khi thành lập để chuyển giao về Bộ Công Thương, Bộ KH-ĐT cho rằng cần phải có cơ chế tài chính cho NSMO theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: A0 từ khi tách khỏi EVN để thành lập NSMO đến hết năm 2023.

Giai đoạn 2: Từ 1/1/2024 đến khi Luật giá sửa đổi có hiệu lực. 

Giai đoạn 3: Sau khi Luật giá sửa đổi có hiệu lực thi hành, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ Công Thương xây dựng cơ chế tài chính để đảm bảo NSMO sẽ có cơ chế để hoạt động. 

Bộ KH&ĐT đề nghị Ủy ban Quản lý vốn phối hợp với Bộ Công Thương xác định rõ thời điểm hoàn thành xây dựng thông tư hướng dẫn về chi phí điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện để đảm bảo chi phí cần thiết cho hoạt động của A0.

Trên cơ sở đó, có căn cứ báo cáo Thủ tướng thời điểm hoàn thành tách A0 để thành lập NSMO. Việc tách A0 từ EVN để thành lập công ty TNHH một thành viên chỉ nên xem xét, quyết định khi có các cơ chế tài chính đảm bảo cho NSMO hoạt động và vận hành ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242