Chứng khoán RHB Việt Nam công bố thay đổi vị trí chủ tịch hội đồng thành viên. Theo đó, phía công ty bổ nhiệm ông Chan Kong Ming từ ngày 8/1, thay thế ông Syed Ahmad Taufik Albar đã nghỉ việc vào 4/1 trước đó. Đơn từ nhiệm của ông Syed Ahmad Taufik Albar không nêu lý do cụ thể.

Theo giới thiệu, Chứng khoán RHB Việt Nam đi vào hoạt động từ 2007. Đây là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư RHB – thành viên Tập đoàn Ngân hàng RHB được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Malaysia.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về vị trí chủ tịch. Cụ thể, HĐQT bổ nhiệm ông Kang Moon Kyung làm Chủ tịch HĐQT từ 8/1/2024, thời hạn 2024-2026. Trước đó ông Kang Moon Kyung đảm nhiệm Thành viên HĐQT. Ngược lại, ông Seol Kyung Suk đã được miễn nhiệm vào 2/1.

Danh sách thành viên HĐQT của Mirae Asset Việt Nam hiện bao gồm 3 người: Chủ tịch Kang Moon Kyung và 2 thành viên Huh Hong Suk, Kye Kyong Tea.

  Danh sách thành viên HĐQT của Mirae Asset Việt Nam. Nguồn: Mirae Asset Việt Nam. 

Chứng khoán Quốc Gia (Mã: IRS) công bố việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT từ ngày làm việc đầu năm (2/1), nhiệm kỳ 2021-2024, thay thế ông Hoàng Lê Sơn. Ông Sơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Trước đó trong tháng cuối 2023, ngành chứng khoán cũng đã ghi nhận một số trường hợp thay đổi vị trí chủ tịch.

Tại Chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS), bà Nguyễn Thị Hương Giang được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ 27/12/2023, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường hợp Chứng khoán VPBank (VPBankS), ngày 4/12, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh làm Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Ngô Phương Chí. Ông Chí từ nhiệm với lý do cá nhân. Đồng thời, VPBankS thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thực hiện từ 4/12/2023 đến 14/12/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242