Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2023 với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam này đạt doanh thu đạt trên mức 100.000 tỷ đồng.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 121.400 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ 9.800 căn bất động sản thấp tầng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Với kết quả này, Vinhomes là doanh nghiệp đầu tiên trong nhóm phi tài chính bão lãi tỷ USD cả năm ngoái và là năm thứ 5 liên tiếp công ty duy trì lợi nhuận trên mốc tỷ USD. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung và nhiều doanh nghiệp trong ngành nói riêng công bố kết quả kinh doanh kém sắc do ảnh hưởng từ thị trường, nguồn lực tài chính hạn chế.

Tại thời điểm 31/12/2023, tình hình tài chính của Vinhomes tiếp tục duy trì vững mạnh với quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 447.000 tỷ đồng và 182.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 23% so với ngày 31/12/2022.

Theo dõi trên báo cáo tài chính riêng của công ty, tính đến cuối năm 2023, Vinhomes đang có 12.914 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó tiền gửi ngân hàng là 12.138 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 18.808 tỷ đồng, gồm 13.129 tỷ dồng từ khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn của Vinhomes (công ty mẹ) tăng vọt trong năm từ 12.329 tỷ đồng lên hơn 32.000 tỷ đồng. Trả trước cho người bán ngắn hạn là 23.373 tỷ đồng. Do bàn giao lượng lớn sản phẩm năm qua, giá trị hàng tồn kho của Vinhomes giảm gần 10.000 tỷ đồng, còn 35.113 tỷ đồng.

Ở phía khoản mục nợ, phải trả khách hàng theo các hợp đồng đặt cọc và nhận đặt cọc theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh lần lượt là 20.212 tỷ đồng và 23.944 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242