CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/9, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/9. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/9.

Với hơn 668 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TCH cần chi 334 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT công ty có thể nhận về 131 tỷ đồng cổ tức nhờ sở hữu 39,23% vốn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông TCH đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Như vậy, công ty phải thanh toán cổ tức còn lại với tỷ lệ 5%.

Ông Đỗ Hữu Hạ đang nắm 39,23% vốn điều lệ của TCH. (Nguồn: Thuyết minh BCTC).

Về tình hình kinh doanh quý I năm tài chính 2023 (từ ngày 1/4 -30/6), TCH ghi nhận 317 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 35%, lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng tăng 68% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 2.200 tỷ đồng doanh thu thuần và 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 5%, 15% so với cùng kỳ. Như vậy, TCH đã hoàn thành 14% kế hoạch doanh thu, 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của TCH đạt 14.625 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm 1/4. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 6.623 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối kỳ là hơn 26 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.809 tỷ đồng bao gồm 1.053 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên 22/8, cổ phiếu TCH dừng tại 12.700 đồng/cp, tăng 62% so với thị giá đầu tháng 5.

Diễn biến giá cổ phiếu TCH từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242