Tag Archives: Robert Alan Willett

Sếp MWG nói lý do bán hàng triệu cổ phiếu: Mang tiền về mua nhà cho vợ

Ông Robert Alan Willett khẳng định không có ý định rời ban lãnh đạo Đầu tư Thế Giới Di Động trong 5 năm tới. Nếu không nhằm mục đích mua nhà cho vợ vì sức khỏe bà không tốt, ông cũng chưa có ý định bán cổ phiếu MWG.
0876 242 242