Tag Archives: doanh nghiệp bất động sản

10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết tồn kho hơn 11 tỷ USD

10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết tồn kho hơn 276.000 tỷ đồng (khoảng 11 tỷ USD), tăng hơn 3% so với đầu năm. Trong đó Novaland chiếm một nửa với gần 139.000 tỷ đồng.
0876 242 242