CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2023 do Kiểm toán EY thực hiện với lợi nhuận sau thuế tăng thêm 265 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% so với báo cáo tài chính tự lập trước đó.

KBC giải trình, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ. 

Theo thuyết minh trên báo cáo đã kiểm toán, doanh thu tăng trưởng so với báo cáo tự lập chủ yếu là do doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng với 4.541 tỷ đồng, tăng thêm hơn 500 tỷ so với báo cáo ban đầu và gấp 7,7 lần kết quả cùng kỳ.

Còn sự thay đổi trong chi phí quản lý doanh nghiệp đến chủ yếu từ phần “chi phí khác” không được thuyết minh cụ thể.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC tự lập và soát xét bán niên 2023 của công ty. 

Như vậy sau soát xét, doanh thu thuần của KBC đạt 4.551 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.068 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,2 lần và gấp 10,3 lần kết quả cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 51% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới cuối quý II/2023, tổng tài sản của KBC gần 33.765 tỷ đồng, giam 1.141 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 3%. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 9.770 tỷ đồng, đa số là trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu về cho vay ngắn hạn và các khoản phải thu khác.

Hàng tồn kho ở mức gần 11.940 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (hơn 7.984 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Phú Trung (gần 1.120 tỷ đồng), Khu đô thị Phúc Ninh (hơn 1.113 tỷ đồng), Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh (hơn 609 tỷ đồng),…

Tổng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 3.950 tỷ đồng, trong đó 1.862 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh. Theo thuyết minh, KBC rót gần 7,5 tỷ đồng vào cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (dự phòng 5,7 tỷ đồng) và 1.854 tỷ đồng đầu tư chứng khoán vào Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen – do KBC thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 145 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

 Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2023.

Cuối kỳ, KBC đi vay tổng cộng 4.166 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu ở mức 20.044 tỷ đồng, tăng gần 2.200 tỷ so với đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242