BCTC hợp nhất quý III/2023 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) hạch toán doanh thu thuần gần 451 tỷ đồng, giảm 70% và lãi ròng hơn 46 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ 1.390 tỷ về còn 303 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu quý IV ghi nhận tăng so với quý III (hơn 254 tỷ đồng).

Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 153 tỷ đồng, đều giảm 45% so với năm ngoái.

Năm nay, Tập đoàn này đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp mới thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023 CEO Group).

Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của CEO Group đạt 9.421 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng tăng mạnh từ hơn 325 tỷ lên 1.063 tỷ. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ gần 383 tỷ đồng lên hơn 1.532 tỷ đồng, tuy nhiên không được doanh nghiệp thuyết minh chi tiết.

Giá trị hàng tồn kho giảm 13% còn 1.272 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. Trong khi đó, chi phí xây dựng dở dang tăng 27% lên 1.540 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.463 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 57 tỷ đồng).

Nợ phải trả của chủ đầu tư này ở mức 3.186 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 821 tỷ đồng (giảm 29%). Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay gần 559 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 902 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh từ 430 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân cùng các đối tượng khác (không thuyết minh chi tiết) trả trước.

Dòng tiền kinh doanh trong năm ghi nhận âm gần 73 tỷ, năm 2022 ghi nhận gần 457 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 1.368 tỷ đồng (năm ngoái là 358 tỷ), chủ yếu do doanh nghiệp tăng tiền chi cho việc vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên 2.196 tỷ đồng (năm 2022 âm 726 tỷ), do phát sinh khoản thu gần 2.573 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.  

Trước đó, tháng 9/2023, CEO đã hoàn tất bán hơn 257 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động thành công gần 2.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng vốn gấp đôi từ 2.573 tỷ đồng lên 5.146 tỷ đồng. 

(Nguồn: H.L tổng hợp). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242