Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất thép thành phẩm trong tháng 7 đạt 2,4 triệu tấn, tăng 19% so với tháng 6 và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Bán hàng thép các loại trong tháng này đạt gần 2,2 triệu tấn, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu thép trong tháng 7 đạt hơn 703.000 tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó trong tháng 5, 6, xuất khẩu thép thành phẩm đều ghi nhận tăng trưởng cao, lần lượt bật lên 53% và 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản xuất thép thành phẩm đạt 15,5 triệu tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng thép các loại đạt gần 14,7 triệu tấn, giảm 14% so với 7 tháng năm 2022, trong đó xuất khẩu đạt gần 4,6 triệu tấn, tăng 10,5%. 

 (Nguồn: VSA)

Trong tháng 7, sản xuất và bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), tôn mạ và sơn phủ màu ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, sản xuất thép HRC trong tháng 7 đạt 583.110 tấn, tăng 39% so với tháng 6 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng thép HRC trong tháng này đạt 637.546 tấn, tăng 11% so với tháng trước và tăng 75% so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên tính chung 7 tháng đầu năm, sản xuất thép cuộn cán nóng vẫn ghi nhận giảm 6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 3,8 triệu tấn. Bán hàng HRC đạt 3,9 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu đạt gần 2 triệu tấn, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ 2022.

Còn đối với sản phẩm tôn mạ, sản xuất của các thành viên VSA đạt 392.233 tấn, giảm 6% so với tháng 6 nhưng tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Bán hàng đạt 357.957 tấn, giảm 1,5% so với tháng trước nhưng tăng 33% so với cùng kỳ 2022. Trong đó xuất khẩu đạt 181.573 tấn, giảm 11% so với tháng trước nhưng tăng 46% so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản xuất tôn mạ đạt 2,581 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng đạt 2,4 triệu tấn, giảm 11%, trong đó xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022.

 (Số liệu: VSA, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Trong cơ cấu các mặt hàng, thép xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng sản xuất, bán hàng thép, khoảng gần 40%. Tuy nhiên, lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng này vẫn ghi nhận giảm sâu so với cùng kỳ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và sự chững lại của thị trường bất động sản.

Số liệu của VSA cho thấy sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 7 đạt 919.303 tấn, tăng 24,5% so với tháng trước nhưng giảm 13% so với tháng 7/2022.

Bán hàng thép xây dựng đạt 823.216 tấn, giảm 6% so với tháng trước và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 105.191 tấn, giảm 30% so với tháng 7/2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản xuất và bán hàng thép xây dựng cùng đạt 5,9 triệu tấn, giảm lần lượt 24% và 22% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 936.000 tấn, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242