Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 431,955 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Kon Tum để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Cụ thể, xuất cấp 362,085 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: tỉnh Hà Giang 253,62 tấn gạo, Bắc Kạn 31,605 tấn gạo, Kon Tum 76,86 tấn gạo. Đồng thời, xuất cấp 69,87 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân tỉnh Kon Tum dịp giáp hạt năm 2024.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Kon Tum chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242