Tag Archives: quỹ đầu tư Hàn Quốc

Nhiều quỹ đầu tư Hàn Quốc muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thống đốc Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết, hiện có nhiều quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và nhà đầu tư quan tâm, mong muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
0876 242 242