Tag Archives: Padan 95SP

Top 7 loại thuốc trừ sâu đục thân hiệu quả nhất 2023

Thuốc trừ sâu đục thân Virtako 40WG

Sâu đục thân là một trong những loại sâu gây hại nghiêm trọng đến cây trồng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc trừ sâu đục thân đúng cách là một trong những giải pháp hiệu quả để kiểm soát loại sâu này. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại thuốc với nhiều

0876 242 242