Tag Archives: lợi nhuận Vietcombank

Vietcombank bàn phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ 2024

Vietcombank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 vào ngày 26/4. Đại hội dự kiến thảo luận một số vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận năm 2022.
0876 242 242