Tag Archives: hủy niêm yết

Điểm tên những doanh nghiệp đổi mặt nguy cơ hủy niêm yết

Hoàng Anh Gia Lai Agrico, Lilama 69-2, Nước giải khát Chương Dương… đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc khi đã lỗ 3 năm liên tiếp 2021 – 2023. Trường hợp Vietnam Airlines, đơn vị này đã lỗ đến năm thứ 4, nhưng đang kỳ vọng có cơ chế riêng biệt để tiếp tục niêm yết tại HOSE.
0876 242 242