Tag Archives: bộ phận tự doanh

Tự doanh bán khớp lệnh cao nhất 4 tuần, tâm điểm cổ phiếu ngân hàng

Thống kê tuần 8 – 12/1, khối tự doanh công ty chứng khoán ghi nhận giá trị bán khớp lệnh cao nhất trong một tháng trở lại đây. Nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng đẩy mạnh bán nhiều cổ phiếu ngân hàng.
0876 242 242