Tag Archives: bất động sản công nghiệp

Thuế tối thiểu toàn cầu có đưa bất động sản công nghiệp vào thế khó?

Năm 2024, dù dự báo thị trường bất động sản vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bất động sản công nghiệp và nhà ở vẫn được kỳ vọng là 2 phân khúc “dẫn dắt” trên thị trường.
0876 242 242