Tag Archives: AGM

Chứng khoán APG thoái sạch vốn khỏi Angimex trước ngày cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch

Chứng khoán APG, cổ đông lớn nhất tại Angimex, đã bán thành công toàn bộ gần 1,5 triệu cổ phiếu AGM nắm giữ, ước tính tổng giá trị giao dịch gần 12,4 tỷ đồng.
0876 242 242