Cập nhật thông tin từ cuộc họp nhà đầu tư diễn ra mới đây của Tổng Công ty IDICO – CTCP (Mã: IDC), Chứng khoán VietCap cho biết, trong năm 2023, công ty đã đạt được doanh số cho thuê đất KCN theo hợp đồng và Biên bản ghi nhớ là 170 ha (vượt so với mục tiêu năm 2023 là 128 ha).  

Trong 170 ha đất KCN cho thuê, doanh số cho thuê tại các KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2, Quế Võ 2, Cầu Nghìn, Phú Mỹ 2 mở rộng và KCN Mỹ Xuân A lần lượt đạt 62 ha, 54 ha, 19 ha, 18 ha, 14 ha và 3 ha. Các khách hàng FDI lớn đã ký Biên bản ghi nhớ/hợp đồng với IDC trong năm 2023 bao gồm Hyosung và PepsiCo.  

IDICO đã ghi nhận doanh thu bàn giao 106 ha đất KCN trong năm 2023, bao gồm 73 ha từ doanh số bàn gian đất từ hợp đồng được ký trong năm 2022 và 2023, và 33 ha từ việc ghi nhận doanh thu hồi tố KCN tại KCN Quế Võ 2. Do đó, đơn vị này ước tính lượng backlog chưa ghi nhận vào cuối năm 2023 lên tới 156 ha (hơn 30 ha từ các Biên bản ghi nhớ trong năm 2022 và 126 ha từ các hợp đồng/Biên bản ghi nhớ trong năm 2023). 

Giá cho thuê trung bình tại thời điểm cuối năm 2023 tại các khu công nghiệp Hựu Thạnh, Quế Võ 2 và Cầu Nghìn tăng lần lượt 6%, 3% và 18% so với cùng kỳ năm 2022, lên lần lượt hơn 148 USD/m2, 119 USD/m2 và 77 USD/m2. Trong khi đó, giá cho thuê của các KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng nhìn chung vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt là hơn 124 USD/m2 và 126 USD/m2.  

VietCap cho biết IDICO có kế hoạch mở rộng tổng diện tích quỹ đất thêm 2.430 tới 2.820 ha trong 5 năm tới. Trong đó, công ty đang chờ phê duyệt đầu tư cuối cùng cho KCN Tân Phước 1 (470 ha, tại tỉnh Tiền Giang) và dự kiến sẽ được phê duyệt đầu tư trong đầu năm 2024. Tại cuộc họp nhà đầu tư, doanh nghiệp này cũng cho biết KCN Vinh Quang (Hải Phòng) đã hoàn thành quy hoạch 1/2.000 và dự kiến sẽ được phê duyệt đầu tư trong năm 2025.

Về kết quả kinh doanh quý IV/2023, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 623 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và 170% so với cùng kỳ năm trước.

So với năm 2022, doanh thu trong năm 2023 của doanh nghiệp giảm 3% còn 7.237 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 19% còn 1.655 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, doanh thu chưa thực hiện của IDICO gần 5.245 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023. Đây là các khoản nhận trước tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng tại các dự án khu công nghiệp.

Trong đó, doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn gần 661 tỷ đồng, tăng mạnh so với còn số 172 tỷ đồng đầu kỳ, tập trung chủ yếu tại dự án khu công nghiệp là Phú Mỹ 2 và Hựu Thạnh.

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn tập trung chủ yếu tại các KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ 2, Mỹ Xuân B1, Hữu Thạnh, Nhơn Trạch 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242