HĐQT CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric: GEE) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9. Ngày thanh toán dự kiến là 4/10.

Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric cần chi 300 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) đang nắm giữ 80% vốn cổ phần tại Gelex Electric dự kiến nhận về 240 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông Gelex Electric đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20%.

Cơ cấu cổ đông của Gelex Electric. (Nguồn: Thuyết minh BCTC).

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 7.268 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 22%, lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng giảm 63% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 19.422 tỷ đồng doanh thu và 778 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy công ty đã thực hiện được 37% kế hoạch doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Gelex Electric đạt 16.199 tỷ đồng giảm 7% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.395 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 23% xuống 3.364 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối kỳ khoảng 7.232 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.878 tỷ đồng bao gồm 920 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242