Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) đạt 608 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 33,7%, thu hẹp so với mức 43,2% của quý IV năm trước đó.

Dù đã tiết giảm các chi phí hoạt động, Imexpharm báo lãi sau thuế còn 72 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Cả năm, công ty dược phẩm báo doanh thu thuần 1.994 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 300 tỷ, tăng lần lượt 21% và 35% so với năm 2022. Kết quả này đã giúp công ty vượt 23% mục tiêu doanh thu và vượt 24% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là kết quả cao nhất của công ty kể từ khi lên HOSE (2006).

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Trước Imexpharm cũng đã có hai công ty dược phẩm công bố kết quả kinh doanh cả năm 2023. Trong đó, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã: PMC) ghi nhận doanh thu thuần 485 tỷ đồng, nhích 3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, đi ngang so với 2022 và vượt 9% mục tiêu cả năm.

Ngược lại, CTCP Dược phẩm Agimexpharm (Mã: AGP) lại báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 3% về 204 tỷ và giảm 4% về mức 10 tỷ.

Trở lại với Imexpharm, tổng tài sản cuối năm 2023 là 2.392 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hai khoản mục tăng nhiều nhất là hàng tồn kho (tăng 61% lên 699 tỷ) và tài sản cố định (tăng 92% lên 935 tỷ).

Cuối quý IV, Imexpharm chỉ còn đi vay chưa tới 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/6 tổng nợ phải trả. Năm qua, công ty đã vay 230 tỷ đồng và trả 275 tỷ đồng nợ gốc vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242