Dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC cho biết, tính từ đầu năm đến ngày công bố thông tin 1/3/2024, toàn thị trường có ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.165 tỷ đồng.

Cụ thể, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH) phát hành thành công lô trái phiếu HAHH2328001, giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 6%/năm.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (công ty con của CII) phát hành thành công lô trái phiếu HNHCH2433001 với giá trị 550 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng (9,5 năm). Lãi suất kỳ đầu bằng 10,1%/năm, các kỳ sau bằng bình quân lãi suất cho vay trung hạn của 4 ngân hàng quốc doanh.

CTCP Thương mại Du lịch Lạc Hồng phát hành thành công lô trái phiếu LHTCB2427001, với giá trị 115 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 4 kỳ đầu cố định 9%/năm, các kỳ sau bằng bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng 4,3%/năm.

(Nguồn: VBMA).

Trong tháng 2, các doanh nghiệp đã mua lại 2.056 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng với 7.394 tỷ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trong tháng 1, con số lũy kế của hai tháng đầu năm là 9.450 tỷ đồng.

VBMA cho biết trong 10 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 255.732 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 98.127 tỷ đồng, tương đương 38,4%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 6.213 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 24 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242