Theo dữ liệu từ Wichart, tính tới sáng 19/1 có khoảng hơn 100 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. 

Trong đó nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục năm 2023 như: CTCP FPT (Mã: FPT), Nhựa Tiền Phong (Mã: NTP), Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction – Mã: CTR), CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN), CTCP Cảng Đà Nẵng (Mã: CDN),…

Theo công bố của FPT, năm qua, tập đoàn ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, đều tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, FPT đã hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và vượt 2% mục tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Các chi phí tăng không đáng kể, giá chi phí nguyên vật liệu quý IV/2023 giảm mạnh so với năm 2022 là yếu tố chính giúp lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong tăng 138% so với cùng kỳ lên 165 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 559 tỷ, tăng 16,5% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết (năm 2006). 

Dù chưa công bố báo cáo tài chính song căn cứ vào bản công bố thông tin, Viettel Construction lãi trước thuế hơn 178 tỷ quý IV, tăng 14% so với quý cuối năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 645 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước đó. Với kết quả này, công ty vượt 10% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 

Một số công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất như: Chứng khoán Techcom (TCBS) lãi trước thuế hơn 3.028 tỷ đồng, Chứng khoán MB (Mã: MBS) lãi sau thuế 584 tỷ năm 2023, Chứng khoán Agribank (Agriseco – Mã: AGR) lãi sau thuế 146 tỷ, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) lãi sau thuế 41 tỷ, Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) lãi 4 tỷ. Ngoài ra,Chứng khoán SSI (Mã: SSI) cũng công bố lãi sau thuế công ty mẹ 2.173 tỷ năm 2023.

Trái lại, có đơn vị báo lỗ năm như CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI – Mã: VUA) lỗ 64,5 tỷ, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (Mã: BMS) lỗ ròng 44 tỷ.

Một số doanh nghiệp phi tài chính ghi nhận lỗ lớn quý IV như CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) lỗ ròng 115 tỷ song cả năm đơn vị này vẫn lãi ròng 418 tỷ.

 

Nguồn: HK tổng hợp từ dữ liệu của Wichart.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242