Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, bao gồm giá công suất và giá điện năng để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện.

EVN xây dựng lộ trình áp dụng và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện hai thành phần.

Trên cơ sở đề xuất về cơ chế và lựa chọn đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện hai thành phần, EVN thực hiện tính toán đối chứng, so sánh việc ấp dụng giá bán điện theo hai thành phân với việc áp dụng giá bán điện theo biểu giá điện hiện hành quy định tại Quyết định số 2491 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng giao EVN truyền thông, lấy ý kiến rộng rãi đối với cơ chế và lộ trình áp dụng giá bán điện hai thành phần theo đề xuất.

Đồng thời, EVN nghiên cứu, đánh giá tác động đối việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân cũng như tác động tới các nhóm khách hàng sử dụng điện khi áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần.

Các báo cáo tổng kết và đề xuất áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần sau giai đoạn tính toán đối chứng, EVN gửi về Bộ Công Thương đề nghiên cứu, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242