Tháng 2, doanh thu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt 11.433 tỷ đồng. Luỹ kế hai tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 24.124 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4.400 tỷ, lần lượt giảm 4% và giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2, tập đoàn sản xuất được 2,55 triệu tấn than nguyên khai, 119.000 tấn alumin quy đổi. Đồng thời sản xuất và tiêu thụ 726 triệu kWh điện, 5.500 tấn thuốc nổ. Công ty cũng sản xuất được 13.500 tấn amon nitrat. 

 

Sang tháng 3, TKV đặt mục tiêu sẽ sản xuất 3,7 triệu tấn than nguyên khai, dự kiến nhập khẩu thêm 1,35 triệu tấn than. Mục tiêu sản xuất điện đạt 926 triệu Kwh, thuốc nổ đạt 6.500 tấn, cung ứng 10.000 tấn. Amon Nitrat sản xuất 17.000 tấn, tiêu thụ 14.300 tấn. 

Năm nay, dự báo tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thị trường tiêu thụ than của TKV tiếp tục tăng trưởng, thị trường tiêu thụ Alumin sẽ khó khăn hơn.

TKV đặt mục tiêu doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 175.000 tỷ đồng, tăng 3% so với năm ngoái, đầu tư xây dựng cơ bản dự chi 9.400 tỷ đồng.

Tập đoàn sẽ tập trung tổ chức chuẩn bị thực hiện các dự án phát triển mỏ than, cảng biển; tập trung các giải pháp xuống sâu các mỏ theo tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo ra than theo kế hoạch; đẩy mạnh sản xuất, tăng nhập khẩu, nâng cao hiệu quả chế biến pha trộn than đảm bảo cung ứng cho các hộ điện và các hộ khác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242