Ngày 30/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo bổ sung 7 mã ADG, DRH, DXS, HAS, SBV, TDC và TTE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

ADG của CTCP Clver Group bị cắt margin do báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhậ toàn phần của kiểm toán. Nguyên nhân của 6 trường hợp còn lại là lỗ tại BCTC bán niên soát xét.

HOSE cắt margin 7 mã. (Nguồn: HOSE).

Trước đó vào ngày 29/8, HOSE cũng đã đưa GIL của Gilimex vào danh sách do kết quả lỗ tại BCTC bán niên soát xét. Với việc bổ sung 8 mã nêu trên, danh sách không cấp ký quỹ của HOSE nâng lên thành 94 mã tại 30/8.

Diễn biến tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng tương tự. Giai đoạn 28 – 30/8, sở đưa 7 mã EVI, SGD, SDA, SD6, THB, CTC và APS vào diện không cấp ký quỹ. Trong đó, lỗ tại BCTC bán niên soát xét là nguyên nhân của EVI, SGD, SDA, SD6 và THB.

Trường hợp của CTC và APS là do công bố BCTC bán niên 2023 soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày quá hạn công bố thông tin. Bên cạnh đó, hai đơn này cũng báo lỗ năm 2022.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242