Tag Archives: ngân hàng ABBANK

ABBank chốt lịch tổ chức đại hội cổ đông, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, ABBank dự kiến sẽ bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát để thay thế bà Phạm Thị Hằng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
0876 242 242