Tag Archives: khủng hoảng Evergrande

Số phận những căn hộ chưa hoàn thành của nhà phát triển bất động sản Evergrande

Tại thành phố Thạch Gia Trang, nằm ở trung tâm phía Bắc của Trung Quốc, một biểu ngữ “Hạnh phúc mỗi ngày” được giăng lên bên ngoài hàng rào dẫn vào một khu đô thị chưa hoàn thiện.
0876 242 242