Tag Archives: Goldman Sachs

Goldman Sachs: Fed có thể hạ lãi suất năm lần trong năm 2024

Goldman Sachs dự đoán kinh tế Mỹ sẽ “hạ cánh mềm,” Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng Ba tới và thực hiện tổng cộng năm đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024.
0876 242 242