Tag Archives: Eximbank

Eximbank: Lợi nhuận quý IV cao nhất trong hơn 10 năm

Eximbank vừa công bố lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt 2.720 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm ngoái, không hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, nếu xét riêng quý IV, lợi nhuận ngân hàng đã vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng, lần đầu tiên kể từ năm 2011.
0876 242 242