Tag Archives: dự án bất động sản

Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp bất động sản chủ động rà soát pháp lý từng dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát về thủ tục pháp lý, nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền.
0876 242 242