Tag Archives: doanh nghiệp họp cổ đông

Tin chứng khoán: 14 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Trong tuần từ 15-19/1, có 14 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 3 họp bất thường, 6 họp thường niên và 5 lấy ý kiến bằng văn bản.
0876 242 242