Tag Archives: CTCP Xuyên Việt

Xuyên Việt Oil chưa nộp lại hơn 200 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

Xuyên Việt Oil vẫn chưa nộp lại hơn 200 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn xăng dầu dù bị tước giấy phép từ tháng 8/2023, theo bộ Công Thương.
0876 242 242