Tag Archives: bà Trương Mỹ Lan

Vì sao quyền CEO SCB được bà Trương Mỹ Lan cho tài sản hơn 100 tỷ đồng?

Trương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
0876 242 242