Tag Archives: AirAsia

AirAsia chuyển hướng sang mô hình kinh doanh mới

AirAsia sẽ tận dụng chiến lược đa trung tâm thông qua sự hiện diện tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và dự kiến cả Campuchia để thực hiện kế hoạch vận chuyển mạng lưới chi phí thấp.
0876 242 242