Tag Archives: ACB

Công ty liên quan đến gia đình Chủ tịch ACB lãi gần nghìn tỷ đồng nửa đầu 2023

Mức lợi nhuận gần nghìn tỷ đồng nửa đầu năm đã giúp công ty có liên quan đến gia đình Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu.
0876 242 242