Theo các thông báo về việc xử lý vi phạm phát đi ngày 5/9, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với 4 cổ phiếu HAG, HNG, OGC và TDH.

Lý do chung của cả 4 trường hợp này là lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6, căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2023.

Cụ thể hơn, đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG), công ty lỗ sau thuế chưa phân phối tại 30/6 hơn 2.959 tỷ đồng.

Đối với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG), lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ bán niên 2023 là 247 tỷ đồng. Lỗ sau thuế chưa phân phối tại 30/6 là 7.251 tỷ đồng.

Đối với CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC), lỗ sau thuế chưa phân phối đến 30/6 ghi nhận 2.662 tỷ đồng.

Đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã: TDH), lỗ sau thuế chưa phân phối tại 30/6 là gần 709 tỷ đồng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242