BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của CTCP BCG Land hạch toán doanh thu thuần hơn 353 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ hơn 972 tỷ đồng về hơn 323 tỷ đồng do không còn khoản lãi phát sinh từ chuyển nhượng vốn. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 34% còn hơn 299 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết ghi nhận tăng từ hơn 5 tỷ cùng kỳ lên gần 79 tỷ đồng.

Kết quả, LNST 6 tháng đầu năm của BCG Land đạt gần 126 tỷ đồng, giảm 765 so với cùng kỳ năm trước (hơn 524 tỷ đồng).

(Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2023 BCG Land).

Tại ngày 30/6, quy mô tài sản sản của BCG Land hơn 13.312 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm ngoái. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 7.049 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cuối năm ngoái. Đây chủ yếu là các khoản phải thu với các bên liên quan theo hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản và hợp tác đầu tư vào các sản phẩm tài chính đã niêm yết trên sàn.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ gần 20 tỷ đồng cuối năm ngoái lên hơn 148 tỷ đồng.

Hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) ghi nhận hơn 3.569 tỷ đồng, tăng 42% so với cuối năm 2022. Tại ngày 30/6, hàng tồn kho của doanh nghiệp với giá trị 3.355 tỷ đồng đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này tính đến cuối tháng 6 tăng 17% lên gần 7.407 tỷ đồng (chủ yếu là nợ ngắn hạn). Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 3.185 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay gần 297 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 598 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của BCG Land gần 5.906 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,25 lần. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,42 lần, tương ứng 2.480 tỷ đồng. Trong công bố mới đây trên HNX, BCG Land đang lưu hành một lô trái phiếu phát hành ngày 31/3/2021 với tổng trị giá 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp được cải thiện với gần 592 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 âm hơn 225 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tiếp tục âm hơn 162 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 301 tỷ đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án Cồn Bắp. (Nguồn: BCG Land).

Phần thuyết minh hàng tồn kho trên BCTC của BCG Land cho thấy, trong kỳ, doanh nghiệp phát sinh hơn 1.104 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (tên thương mại là Hội An D’or). Đồng thời, doanh nghiệp cũng phát sinh hơn 560 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án này.

(Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2023 BCG Land).

Trước đó, ngày 30/3/2023, BCG Land đã hoàn tất việc mua 2% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp với giá phí là 42 tỷ đồng. Theo đó, Cồn Bắp không còn là công ty liên kết mà trở thành công ty con do BCG Land nắm 50,1% vốn. Việc hợp nhất kinh doanh này đã ảnh hưởng đến tài sản thuần của công ty tại ngày mua.

Doanh thu thuần và lãi thuần của công ty Cồn Bắp từ ngày 1/1/2023 đến ngày mua lần lượt là 45 tỷ đồng và gần 9 tỷ đồng; từ ngày mua đến ngày 30/6 lần lượt là hơn 227 tỷ đồng và gần 69 tỷ đồng.

Dự án Cồn Bắp có diện tích hơn 24 ha, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư. Dự án này được động thổ xây dựng vào tháng 4/2012. Theo kế hoạch công bố trước đó, dự án được triển khai trong giai đoạn 2020 – 2023, quy mô gồm 4 khách sạn 4-5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, 202 shophouse, bảo tàng và khu nông nghiệp.

Vào tháng 4/2021, doanh nghiệp này đã phát hành phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 2 năm) với mục đích đầu tư vào dự án Cồn Bắp.

Quay trở lại với BCG Land, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) mới đây đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho CTCP BCG Land với tên mã là BCR. Theo đó, BCG Land có vốn điều lệ 4.600 tỷ đồng, tương ứng 460 triệu cổ phiếu đăng ký lưu ký.

Năm 2023, BCG Land có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 8.600 tỷ đồng trong đó phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là trái phiếu (2.500 tỷ đồng, 200 triệu cổ phiếu) và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tối đa 400 triệu cổ phiếu hoặc phần còn lại của 400 triệu cổ phiếu sau khi trừ đi lượng cổ phiếu đã phát hành để hoán đổi nợ.

Nếu thực hiện tăng vốn thành công trong năm 2023, vốn điều lệ của BCG Land sẽ gấp 43 lần sau 6 năm hoạt động.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242